O systému GPS Monitoring

GPS Monitoring

ideální řešení kontroly vašeho vozového parku a zaměstnanců.

Systém GPS MonitoringWeb

Monitorování či sledování aut patří k nejvyspělejší metodě ochrany aut před krádeží. Pomocí zabudovaného GPS vysílače víte vždy, kde se vaše auto nachází. Lokalizovat vám ho tak i při případném odcizení kdykoliv pomůže služba GPS lokalizace vozidel.

O provozovateli AgroZETA servis s.r.o.:

Společnost AgroZETA servis s.r.o., založená v roce 2009, vznikla jako společnost zabývající se obchodem se zemědělskými komoditami. V roce 2013 byla za pomoci mateřské společnosti AgroZETA Holding a.s. rozšířena nabídka společnosti zemědělským podnikům o satelitní sledování. Díky spokojenosti klientů a navyšující se poptávce o služby satelitního monitoringu jsme od roku 2014 uvolnili tuto službu i mimo rezort zemědělství.

Přesvědčete se i Vy o vysoké míře a spolehlivosti našich služeb v oblasti GPS sledování.

Během krátké doby se ze společnosti AgroZETA servis s.r.o. stal jeden z nejsilnějších poskytovatelů služby v oblasti on-line satelitního sledování a monitorování osobních a nákladních vozidel, osob, zvířat a jiných pohyblivých a nepohyblivých objektů pomocí systému GPS ( Global Positioning System) a GSM ( Global System for Mobile Communications ).

Naše nejdůležitější cíle:

Bezpečnost ochrana majetku a osob.

Rychlost on-line přehled 24 hodin denně.

Jednoduchost rychlá a profesionální instalace GPS zařízení do vozidla, GPS Personal Tracker pro osoby, přenosné GPS zařízení do vozidla s připojením do zásuvky zapalovače, externí GPS zařízení s magnetickým uchycením pro vlakové vozy a velkokapacitní kontejnery, počítač nebo smartphone (operační systém Android a iOS ) s připojením na internet.

Pohodlí přístup ke všem informacím díky komfortní web aplikaci.

Snižování nákladů úspora nákladů na pohonné hmoty, snížení počtu černých jízd, šetření životního prostředí, snížení kancelářských nákladů. Investice do systému se vrátí už v prvních měsících po jeho zavedení.

Jak to funguje?

Data získaná z GPS zařízení jsou přenášena prostřednictvím GPRS (General Packet Radio Service ) sítě GSM a uložena na server. Následně jsou data zpracována do požadovaného tvaru a zálohují se. Všechny informace jsou k dispozici hned, 24 hodin denně, kdekoliv a kdykoliv.

Systém GPS Monitoring se skládá ze samostatných modulů. Kompletní seznam naleznete v nabídce „MODULY GPS“.

Pro stručný přehled uvádíme ty nejdůležitější:
MAPA

Poslední aktuální informace o vašich vozidlech
V modulu map si můžete kdykoliv zkontrolovat přesnou pozici vašich vozidel a jejich aktuální rychlost a směr jízdy.

Trasy vozidel na mapě 
Jen jediným kliknutím si můžete zobrazit trasu, kterou v té chvíli vozidlo jezdí, nebo si můžete zobrazit kteroukoliv minulou trasu všech vozidel na základě dat. Pro lepší přehled jsou všechny začátky a konce tras a všechny zastávky během nich zobrazené různými barvami.

Přehrání trasy
Integrovaný graf a přehrávač, který přehrává trasu na mapě, vám umožňují vidět rychlost vozidla, stav zapalování a hladinu paliva. Pokud má vozidlo doplňky, jako například světelnou rampu, maják nebo reflektor, jejich status se také ukáže při přehrávání.

Plánování tras a měření vzdáleností 
Mnohokrát je třeba plánovat trasy na následující dny nebo znát přesnou vzdálenost do cílové destinace. Vytvořili jsme pro vás speciální funkci, která vám umožňuje velmi jednoduše měřit vzdálenosti mezi zastávkami na konkrétní trase.

Mapy nejvyšší kvality 
GPS Monitoring nabízí široký výběr mapových on-line služeb, které jsou  neustále aktualizované, např. OpenStreetMaps a celosvětové Google Maps.

KNIHA JÍZD

Detailní a řádný popis jízd 
GPS Monitoring monitoruje polohu vozidla a chod jeho motoru během jízdy a vygeneruje přehlednou souhrnnou statistiku jízdy jen několik minut po jejím ukončení. Zahrnuje adresy začátku a konce jízdy, ujetou vzdálenost, čas jízdy i přestávek a maximální i průměrnou rychlost. Tyto informace vám usnadňují zápisy do knihy jízd, jejich identifikaci jako služebních nebo soukromých, jméno řidiče a poznámky.

Kniha jízd se vyplňuje sama 
GPS Monitoring průběžně přebírá aktuální stav tachometru a všechny ostatní údaje se v daném okamžiku přepočítávají. Po malém počátečním nastavení se kniha jízd stane zcela automatizovanou a soběstačnou, přičemž přepočty se provádějí buď na základě času stráveného jízdou či stáním, nebo bodu startu a cíle na ujeté trase.

Tato forma vedení knihy jízd je pro finanční úřady dostačující a je možno ji v elektronické podobě zaslat na všechny příslušné úřady. Tím  odpadá časově náročná práce při vedení knihy jízd v papírové podobě.

REPORTY

Přehled nákladů
Získejte informaci o ujetých kilometrech, spotřebě paliva a času stráveného jízdou nebo přestávkami celého vašeho vozového parku jen několika kliknutími. SeeMe reporty jsou srovnatelné, umožňují okamžitě zjistit  jakékoliv nesrovnalosti v používání vozidel a vy můžete provést odpovídající opatření. Všechny reporty  si prohlédnete v aplikaci SeeMe nebo exportované ve formátu PDF či Excel.

Reporty na základě polohy 
Pohotové využívání polohových informací je další velmi silnou stránkou SeeMe. Několik reportů založených na údajích o poloze vašich vozidel  vám dá přehled o navštívených oblastech, ujetých vzdálenostech i o době strávené na jednotlivých místech (u zákazníka, domov řidiče apod.) Je proto jednoduché zobrazit opakující se schéma, nepřesnost nebo nepravidelnost, který jednoduchý cestovní výkaz nebo výkaz výdajů neodhalí.

Reporty každé ráno
Reporty za zvolené období si můžete nechat zasílat na vámi zvolenou e-mailovou adresu, a proto není nutné každodenní přihlašování do aplikace SeeMe. Tato funkce je hojně využívána.

Propojení s ostatními informačními systémy
Modul reportů SeeMe je možné přímo propojit s jiným informačním systémem. Pokud má vaše společnost zaměstnance s dostatečnými IT dovednostmi,  můžete automaticky přesměrovat všechny informace z modulu reportů do vašeho vlastního informačního systému.

Ještě stále jste nenašli report, který potřebujete?
Víme, že ani ten nejdokonalejší informační systém nedokáže vždy uspokojit specifické potřeby každého klienta. Proto jsme vyvinuli náš systém reportů tak, abychom byli schopni do něj integrovat nové funkce rychle a bez problémů. Naši klienti se tak vlastně stávají spolutvůrci systému.

UDÁLOSTI

Buďte informováni o nejdůležitějších událostech
Překročil někdo z řidičů povolenou rychlost? Dosáhne vozidlo požadované destinace včas? Tyto a jiné otázky budou zodpovězeny rychle a přesně v modulu událostí. Tento silný konfigurační nástroj vám umožní přesně určovat ty nejdůležitější parametry vašich vozidel. SeeMe tyto informace vyfiltruje a vytvoří jednoduchý podklad pro rychlé a precizní rozhodování.

Geografické ohraničení oblasti 
Jednou z nejčastějších úkolů manažerů vozového parku je sledovat, zda vozidla neopouštějí určený pracovní prostor. SeeMe umožňuje takové oblasti geograficky ohraničit – označit na mapě – a přidat do pravidel, což spustí upozornění v modulu událostí, kdykoliv vozidlo tuto označenou oblast opustí.

Buďte informováni jako první
GPS Monitoring vás už po několika sekundách upozorní na jakoukoliv událost, která vás zajímá, prostřednictvím aplikace, e-mailu nebo SMS tak, že vám pošle zprávu a zvukový signál. Propojení libovolných následných procesů na konkrétní událost by mělo být jednoduchým úkolem pro většinu IT pracovníků.

ZPRÁVY

Buďte v nepřetržitém kontaktu se svými řidiči bez vytváření dalších nákladů 
Už jste někdy přemýšleli o tom, kolik peněz se protelefonuje, abyste se zeptali, zda je zakázka již vyřízena, nebo oznámili změnu trasy apod. Určitě vás nepotěší ani přehled měsíčních nákladů  za hovory vašich zaměstnanců. Nyní můžete komunikovat s řidiči přímo z aplikace SeeMe – stačí nainstalovat zařízení navigace Garmin ™ do vozidla a propojit ho s monitorovacím zařízením a vaše náklady se mohou snížit více než desetinásobně. Odesílání a přijímání zpráv je jednoduché jak pro nadřízeného, tak i pro řidiče.

Pomozte svému řidiči na cestách
Vedle odesílání zpráv můžete do řidičova navigačního zařízení poslat i údaje o poloze (s přesností až jeden metr) a on nebude muset  ztrácet čas zdlouhavým hledáním daného místa na mapě, pouze klikne OK a navigace Garmin mu naplánuje správnou cestu. Šetříte čas a peníze.

… nebo můžete posílat SMS zprávy

Pokud nevlastníte navigační zařízení GARMIN, můžete i přesto vždy poslat SMS zprávu z aplikace GPS Monitoring komukoliv – dodavateli, zákazníkovi nebo řidiči.

ÚDRŽBA

Aktualizace a plánování údržby vašich vozidel
Můžete si snadno vytvářet a vést záznamy o všech servisních výkonech na vašich vozidlech; dostanete informaci o termínu nejbližší plánované kontroly a můžete si tak celý proces servisu a oprav řídit systematicky a přehledně sami.

Přehled údržby vždy pod kontrolou
V modulu připomínek můžete vidět, kolik kilometrů nebo dnů provozu zbývá vybranému vozu do příští servisní prohlídky. Veškeré opravy a úkony budou zaznamenány a kdykoliv přístupné pro přehled o tom, co, kdy a jak bylo na vozidle opraveno.

Jasný přehled o všech nákladech
Modul nákladů vám umožňuje vidět reálné náklady na provoz vozidla (technické kontroly, opravy, servis apod.).  Zároveň můžete zvýšit efektivitu a rychlost sledování finančních nákladů a ověřit účty na základě polohy vozidla v době jejich vystavení.

Výpočet spotřeby paliva bez použití palivových sond
Pokud do systému SeeMe zadáte všechny náklady za nákup paliva na základě bločků, získáte přístup k rychlé a komparativní analýze spotřeby paliva vozidel bez použití dodatečných zařízení.

GPS Monitoring – MOBILE

Kdo může těžit ze SeeMe mobilních řešení?
GPS Monitoring mobilní řešení jsou nepostradatelné pro ty, kteří velkou část práce vykonávají mimo kancelář a potřebují sledovat polohu svých zaměstnanců a stav a průběh jejich činnosti.

Využívejte svůj čas efektivněji
Zaměstnanci mají vždy aktuální informace o svých úkolech. Můžete jim také zadat nové požadavky a přijímat v reálném čase oznámení o jejich problémech a úspěších.

Šetřete peníze a přírodu
GPS Monitoring mobilní řešení pomůže vaší společnosti snížit náklady na komunikaci. Výměna informací mezi kanceláří a zaměstnanci je pouze digitální, to vede k menšímu počtu telefonátů a tím ke snížení nákladů.

Na základě těchto digitálních dat nebudou muset vaši zaměstnanci vyplňovat výkazy práce v papírové podobě, tiskopisy aj. Všechny informace jsou k dispozici a jsou soustředěné na jednom místě.

Zvyšte transparentnost pracovních procesů
GPS Monitoring Mobilní aplikace umožňuje každému zaměstnanci kontrolovat a řídit si své úkoly a zaslat příslušné informace do kanceláře. Velmi jednoduše máte přehled o produktivitě a efektivitě práce zaměstnanců.

Rychlý kontakt

agroZETA Holding a.s.

Pražská sídliště 9b, 669 02 Znojmo
IČ: 29354757, DIČ: CZ29354757
————————————————–
PROVOZOVATEL SLUŽBY:
AgroZETA servis s.r.o.
Za Zámečkem 744/9, 158 00 Praha 5

E-mail: info@gps-monitoring.cz
Telefon: +420 774 264 933