Moduly systému GPS

Nabídka modulů GPS

systém dle Vašich přání...

Zvolte si tu pravou kombinaci…

GPS monitorovací systém  je konstruován tak, aby jej bylo možno kdykoliv modifikovat dle Vašich potřeb. Proto se skládá z jednotlivých modulů které lze libovolně kombinovat. Můžete si tedy nastavit systém přesně podle vašich požadavků. Slouží tedy spolehlivě malých firmám k evidenci provozu vozidel tak i velkým nadnárodním společnostem k řízení spediční a dopravní činnosti. Nalezněte v naší nabídce tu správnou kombinaci právě pro Vás.

MODULY SYSTÉMU GPS

základní nabídka

SeeMe – monitoring vozidel a osob

SeeMe – web aplikace je přístupná z každého místa a zaručuje on-line sledování vozidel, osob aj.

Moduly aplikace SeeMe:

 • Vozidla + Oblasti

 • Jízdy + Kniha jízdImage_010

 • Reporty

 • Náklady

 • Připomínky

 • Události

 • Zprávy

 • Úlohy

 • Cargo

 • SeeMe Mobile Modules

 • Personal Tracker

Modul Vozidla

 • Poslední aktuální informace o poloze.
 • Zobrazení přesné pozice vozidel nebo osob, jejich aktuální rychlosti a směru jízdy.
 • Trasy vozidel na mapě
 • Zobrazení aktuální trasy a předchozích jízd.
 • Vyhledávání adresy.
 • Funkce vyhledávání adres.
 • Velmi podrobné informace o polohách sledovaného vozidla, osob či zásilky na území České republiky i v zahraničí.
 • Plánovaní tras a měření vzdáleností.
 • Jednoduché plánování a měření vzdálenosti mezi zastávkami na konkrétní trase.

plánování tras, vyhledávání tras, měření vzdálenosti

Modul Oblasti

 • Možnost vytvářet požadované oblasti přímo na podkladu mapy ve tvaru kruhu, polygonu nebo trasy jízdy.
 • Možnost zabezpečit pomocí doplňkového modulu Události  sledování vstupu a výstupu z požadované oblasti.
 • Možnost poslání pomocí doplňkového modulu Zprávy  vytvořené oblasti (trasy jízdy) přímo do Garmin navigace ve vozidle.

vytvoření požadované adresy

Modul Jízdy a Kniha jízd

Souhrnná statistika jízdy je vytvořena jen několik minut po jejím ukončení. Zahrnuje adresy začátku a konce jízdy, ujetou vzdálenost a konečný stav tachometru, dobu jízdy vč. přestávek, maximální a průměrnou spotřebu, rychlost, jméno řidiče, účel a typ jízdy. Elektronická kniha jízd je oficiální dokument pro daňové účely. Knihu jízd je možno exportovat do PDF nebo Excel.

Modul Jízdy a Kniha jízd umožňuje vykonávat korekci stavu tachometru a korekci stavu hladiny paliva.

vytváření kniha jízd akceptovatelná pro finanční úřady

Modul Reporty

 • Denní, týdenní, měsíční reporty podle zvolených kritérií.
 • Možnost získat reporty o ujetých kilometrech, spotřebě paliva, chodu motoru, chodu pracovní ruky, dodržování pracovní doby, o nejvíce navštívených lokalitách a oblastech aj.
 • Možnost reporty exportovat do PDF a Excel.
 • Možnost nastavení automatického zasílání reportů na zvolenou emailovou adresu.

reporty o spotřebě, ujetých kilometrech, denního provozu vozidla

Modul Náklady

Tento modul umožňuje sbírat a archivovat všechny náklady spojené s vozovým parkem, provozem vozidel, čímž se vytváří rychlý, systematický a srozumitelný přehled.

Modul umožňuje vytvořit neomezené množství typů nákladových položek a jejich úhrad, dále umožňuje automatický import nákladů z výstupových dat všech tankovacích karet. Náklady lze nahrát ručně na základě pokladních dokladů.  Sestavu nákladů je možno exportovat  do PDF nebo Excel.

provozní náklady vozového parku

Modul Připomínky

Umožňuje uchovávat záznamy o technické údržbě vozidel a zadat termín blížícího se ho požadovaného úkonu  (technická kontrola, STK, kontrola emisí, exspirace lékárničky aj.).

Připomínka se dá nastavit na požadovaný den nebo stav kilometrů daného vozidla. Upozornění je zasíláno emailem na zadané adresy. Všechny údaje jsou k dispozici více osobám, proto jsou transparentní a kontrolovatelné.

připomínka na blížící se plánovanou akci (STK, výměna oleje atd.)

Modul Události

Modul Události umožňuje sledovat danou situaci, jako například překročení rychlosti vozidla, vstup a výstup z oblasti, pokles napětí autobaterie aj. Už několik sekund po identifikaci události zasílá aplikace SeeMe oznámení prostřednictví samotné aplikace, emailem nebo na zadané telefonní číslo formou SMS zprávy.

sledování porušení daných událostí (rychlosti, stav baterie aj.)

Modul Zprávy

Modul Zprávy umožňuje nepřetržitou komunikaci mezi dispečerem nebo jiným řídícím pracovníkem a řidičem prostřednictvím GARMIN navigace nainstalované ve vozidle. GARMIN navigace je propojená s GPS zařízením ve vozidle a pro přenos komunikace využívá GPRS přenos SIM karty. Tato komunikace je bezplatná a počet zpráv je neomezený. Řídící pracovník dokáže v aplikaci vytvořit oblast Trasa a může ji odeslat do GARMIN navigace. Po přijetí do navigace řidiče ho automaticky nasměruje na novou trasu.

Pro komunikaci s řidičem je možno použít přímo aplikaci SeeMe nebo email. Řídící pracovník tak nemusí nepřetržitě sedět před monitorem, ale stačí sledovat vlastní emailovou schránku, ať už ve svém počítači, nebo na mobilním zařízení.

bezplatná informace mezi řidičem a dispečerem či vedením firmy

Modul Úlohy

Modul Úlohy umožňuje uživatelům vytvářet úlohy pro své zaměstnance. Všechny jsou archivované a celý proces řízení je lehce kontrolovatelný. Největší využití modulu Úlohy je ve spojitosti s aplikací SeeMe Mobile modulem Úlohy, který funguje ve smartphonech a tabletech s operačním systémem Android nebo iOS. V desktopové aplikaci je možno k úloze přidat i adresu, na které se má úloha vykonat. Zaměstnanec ji umí přijmout ve svém smartphonu i s adresou, na niž bude navigovaný (více pod SeeMe Mobile Úlohy).

zadávání úloh včetně těch nejaktuálnějších

Modul Cargo

Modul Cargo slouží především ke sledování polohy přepravovaných zásilek, lodních kontejnerů nebo menších zásilek, které jsou vybaveny samostatným sledovacím zařízením. Pomocí tohoto modulu mají kontrolu nad svým produktem nejen přepravci, ale i jejich koneční uživatelé.

Řídící pracovník umí vytvořit zásilku, přiřadit ji ke konkrétnímu vozidlu. Takto vytvořená zásilka se pohybuje na mapě spolu s vozidlem až do momentu, kdy ji řidič vyloží a odevzdá. Na mapě je možno vidět všechny zásilky současně, ať už v pohybu, nebo v místě převzetí.

sledování všech přepravních zásilek

 

SeeMe Mobile Moduly

Mobilní aplikace pro smartphone a tablety s operačním systémem Android a iOS

Image_039Image_040

satelitní monitoring ve smartphone SeeMee

SeeMe Mobile Vozidla

Modul SeeMe Mobile Vozidla je volně přístupný pro všechny uživatele aplikace SeeMe.

Zobrazuje stav, rychlost a polohu všech monitorovaných vozidel. Umožňuje zobrazit na mapě jedno konkrétní vozidlo nebo všechny současně. Krom toho umožňuje vykreslení ujeté trasy za aktuální den nebo den předcházející.

satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Vozidla satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Vozidla satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Vozidla

satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Vozidla satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Vozidla satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Vozidla

SeeMe Mobile Oblasti

Vytváří možnost uživateli pomocí smartphone zachytit jakoukoliv polohu, získat GPS souřadnice, určit rádius zaměření a tak vytvořit novou oblast. Po uložení se takto vytvořená oblast automaticky zapíše v desktopové aplikaci SeeMe v module Oblasti.

satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Oblasti satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Oblasti satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Oblasti

Zobrazení vytvořené oblasti v aplikaci SeeMe

vytvořená požadovaná oblast SeeMe GPS Montorig

SeeMe Mobile GPS Tracker

SeeMe Mobile GPS Tracker je ideální nástroj na sledování polohy zaměstnanců pomocí jejich smartphone. Stačí, když si zaměstnanec zapne modul GPS Tracker, jeho smartphone se zobrazí v seznamu vozidel. U modulu vozidla i ve smartphone je možno zobrazit jak polohu zaměstnance na mapě, tak i  jeho trasu pohybu. Všechny údaje se zobrazují i v desktopovním řešení aplikace SeeMe.

satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Tracker satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Tracker satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Tracker satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Tracker

zobrazení celého průběhu trasy GPS monitoring

SeeMe Mobile Úlohy

Úlohy odeslané z desktopového modulu Úlohy se zaměstnanci zobrazí v jeho smartphonu, umí je přijmout, editovat nebo odmítnout. Plnění vidí řídící pracovník v aplikaci SeeMe. Zaměstnanec si umí v smartphone vytvořit novou úlohu sám. Úlohu vytvořenou řídícím pracovníkem může za určitých okolností odmítnout a ten si sám určí, komu ji přiřadí.

satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Úlohy satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Úlohy satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Úlohy

satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Úlohy satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Úlohy satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Úlohy

SeeMe Mobile Cargo

Umožňuje zaměstnancům vytvořit pomocí svého smartphone novou zásilku a tu buď ručně, nebo snímáním čárového či QR kódu. Zásilka vytvořená v smartphone se zobrazí v desktopovém řešení aplikace SeeMe, kde ji umí řídící pracovník v případě potřeby přiřadit k požadovanému vozidlu.

satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Cargo satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Cargo

satelitní monitoring SeeMee Cargo

Personal Tracker

Balík služeb Personal Tracker umožňuje sledovat pohyb osob, komunikovat s nimi a v případě potřeby okamžitě přivolat rychlou pomoc. Tento model je přímo spojeno zařízení Personal Tracker, které obsahuje SIM kartu. Zařízení obsahuje SOS tlačítko na přivolání okamžité pomoci, dále obsahuje 4 tlačítka zvolených telefonních čísel. Na tato čísla se monitorovaná osoba může ihned dovolat. Zařízení umožňuje skrytý odposlech monitorované osoby v případě, že nezvedne přicházejí hovor, odposlech je  indikován světelnou diodou na zařízení.

GPS montoring Personal Tracker

Kontaktní formulář: